Disclaimer

De pagina’s en overige inhoud van deze website zijn eigendom van Anycopy. Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van Anycopy. Het wijzigen van de inhoud is uitdrukkelijk verboden. Sommige delen van deze website bevatten beelden die onder het auteursrecht van Anycopy vallen of waarvoor het auteursrecht aan Anycopy is verleend. Tenzij anders aangegeven zijn de handelsmerkrechten van Anycopy van toepassing op alle merken die op onze website worden getoond. Dit betreffen onder andere alle merken en logo’s van Anycopy. Anycopy wijst alle aansprakelijkheid jegens elke partij af voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade, hetzij enige schade ontstaan door het gebruik van onze website of de inhoud daarvan, dan wel door de onmogelijkheid om hiervan gebruik te maken of van alle andere websites die via hyperlinks aan onze website zijn gekoppeld.

The information contained in this website is for general information purposes only. The information is provided by Anycopy and while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk. In no event will we be liable for any loss or damage including without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of data or profits arising out of, or in connection with, the use of this website. Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of Anycopy. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them. Every effort is made to keep the website up and running smoothly. However, Anycopy takes no responsibility for, and will not be liable for, the website being temporarily unavailable due to technical issues beyond our control.